LAZSKO pohledem rodáka z této obce

Tyto webové stránky jsou mým soukromým pohledem na dění v obci Lazsko a okolí. V této obci jsem se narodil a stále žiji, proto mi některé věci a události nejsou lhostejné a chci se k nim vyjádřit. Mé názory nemíním nikomu vnucovat, nechci o nich ani nikoho přesvědčovat, jsou pouze mým osobním vyjádřením, jak některé věci vidím a pociťuji.

Ing. Stanislav Peták